Nordic Walking

 

Obecnie Nordic Walking to jedna z najszybciej rozwijajÄ…cych siÄ™ form aktywnoÅ›ci fizycznej. Fenomen marszu nordyckiego polega na jego dostÄ™pnoÅ›ci – to rodzaj rekreacji ruchowej, którÄ… uprawiać może każdy z nas bez wzglÄ™du na wiek, pÅ‚eć, poziom sprawnoÅ›ci fizycznej. Chodzić mogÄ… rodzice z dziećmi, osoby zapracowane, a nawet przepracowane i przemÄ™czone, osÅ‚abione przebytÄ… chorobÄ…, itd. Co wiÄ™cej, poza kijami nie wymaga specjalistycznego sprzÄ™tu, maszerować można w każdych warunkach terenowych i pogodowych, zarówno w grupie, jak i indywidualnie. Dobroczynny wpÅ‚yw marszu z kijami wykorzystywany jest także w procesie rehabilitacji.

Pochodzenie Nordic Walking
Korzeni Nordic Walking szukać należy w Skandynawii, a dokÅ‚adniej w Finlandii. To wÅ‚aÅ›nie w tym nordyckim kraju narodziÅ‚a siÄ™ forma aktywnoÅ›ci wywodzÄ…ca siÄ™ bezpoÅ›rednio z narciarstwa biegowego. W latach 30. XX w. FiÅ„scy sportowcy uprawiajÄ…cy ten sport, kierowani potrzebÄ… przygotowaÅ„ do zawodów także w porze letniej, opracowali specyficzny rodzaj treningu – marsz z kijami - który nie wymagaÅ‚ Å›niegu, ani nart, a pozwalaÅ‚ ćwiczyć technikÄ™ oraz dbać o kondycjÄ™. Zamiast biegać na nartach zawodnicy intensywnie maszerowali odpychajÄ…c siÄ™ od podÅ‚oża swoimi kijami, angażujÄ…c do wysiÅ‚ku aż 90% mięśni.

Z czasem rozpoczÄ™to szerzej promować Nordic Walking, podkreÅ›lajÄ…c jego korzyÅ›ci dla zdrowia i przyjemność uprawiania. PrawdziwÄ… karierÄ™ marsz nordycki zaczÄ…Å‚ odnosić w latach 90., co trwa nieprzerwanie do dziÅ›. W 1997r. w wyniku wspóÅ‚pracy kilku organizacji Nordic Walking zostaÅ‚ wprowadzony na rynek miÄ™dzynarodowy i widnieje na oficjalnej liÅ›cie sportów. Od tego czasu zyskuje coraz wiÄ™kszÄ… popularność w wielu krajach zarówno Europy, jak i Å›wiata.

Kilka sÅ‚ów o marszu z kijami
PodstawÄ… techniki nordyckiego marszu jest prawidÅ‚owy chód przy użyciu specjalnych kijów, charakteryzujÄ…cy siÄ™ okreÅ›lonymi ruchami koÅ„czyn i tuÅ‚owia, które typowe sÄ… dla narciarstwa klasycznego. DziÄ™ki kijom trening angażuje niemal caÅ‚e ciaÅ‚o, uruchamiajÄ…c mięśnie niewykorzystywane w innych dyscyplinach. Atutem Nordic Walking jest to, że zależnie od potrzeb może być uprawiany na różnych poziomach intensywnoÅ›ci.

Marsz wpływa pozytywnie na samopoczucie, podnosząc świadomość i kontrolę własnego ciała, korygując postawę, prowadząc do poprawy jakości życia.

 

MARSSIA Nordic Walking          

Stawiamy na radość i przyjemność z aktywnoÅ›ci, jakÄ… jest marsz nordycki. Zapraszamy tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tÄ… dyscyplinÄ…, tych, którzy nie uprawiajÄ… żadnych sportów, a w szczególnoÅ›ci tych, którzy chcÄ… zmienić swojÄ… codzienność, znaleźć źródÅ‚o dobrej energii, a przy okazji zadbać o zdrowie!

Na wspólne marsze zapraszamy pojedyncze osoby, paczki znajomych, ale i grupy zorganizowane – firmy, organizacje, instytucje. Proponujemy wspóÅ‚pracÄ™ także biurom podróży i oÅ›rodkom wypoczynkowym.

Ruszaj z nami!

 

 

 


 

 

NEWSLETTER
Proszę uzupełnić to pole.Nieprawidłowy adres.

 

Partnerzy:

aactive          zxc                 zxc                                                  bs

aactive          zxc

 
Grupa Informatyczna Pajęczyna